images66HNKBW3List

Prezesa MMKS GDAŃSK

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. U progu Nowego 2014 Roku chciałbym odnieść się do roku 2013, który już za kilka godzin pożegnamy. Był on bez wątpienia rokiem, w którym zrobiliśmy kolejny krok w rozwoju klubu. Tym samym przybliżyliśmy się do realizacji wizji klubu, która zakłada, iż za niespełna 2 lata będziemy klubem w ścisłej czołówce Polski pod względem szkolenia młodzieży i rozpowszechniania sportu powszechnego. Będziemy klubem o doskonale rozpoznawalnej  i szanowanej marce.

Już teraz jesteśmy największym klubem w kraju pod względem ilości działających sekcji sportowych. Mamy ich aż 7 (sekcja pływania synchronicznego, cheerleaders, badmintona, smoczych łodzi, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, orientacji sportowej).

Chciałbym też korzystając z okazji podziękować kierownikom poszczególnych sekcji za trud, zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój klubu i życzę jeszcze lepszych wyników w zbliżającym się Nowym Roku.

Należy też pamiętać i podziękować Dyrekcji i Pracownikom Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy którym powstał klub i  bez  którego nie byłoby tak szybkiego i owocnego rozwoju naszych sekcji.

Rok 2014 zapowiada się na trudny pod względem finansowym, a to głównie z uwagi na zmniejszenie środków w budżecie miasta na sport. Najprawdopodobniej znacznie zostaną zmniejszone dotacje dla klubów. Myślę jednak, że „miasto” zwróci uwagę na Nasz Klub i prace jaką wkładamy w rozwój powszechnego sportu.

Najważniejszymi naszymi działaniami w Nowym Roku będą oczywiście dalsza promocja klubu, rozpowszechnienie naszej oferty zajęć na nowe dzielnice Gdańska, zwiększenie ilości trenerów pracujących w poszczególnych sekcjach, zwiększenie ilości godzin prowadzonych zajęć.

Nadal też szukamy sponsora strategicznego i planujemy powołanie kierownika i koordynatora klubu.

Dziękuję Wszystkim którzy tworzą jedną wielką sportową rodzinę MMKS-u:  Zawodnikom, Rodzicom, Trenerom, Sponsorom, Sympatykom Klubu i Kolegom z Zarządu za pracę i zaangażowanie.  Składam w imieniu zarządu życzenia wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym 2014 Roku.

 

Dariusz Adamczyk

Prezes

Młodzieżowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Gdańsku